Wat doet de hydrograaf?

De hydrograaf wordt ingezet voor het beschrijven van de waterbodem. Gegevens over de diepte en samenstelling van de zeebodem, meren en rivieren worden verzameld. Ook getijden, golven en stromingen onderzoekt de hydrograaf. Bij deze metingen maken zij gebruik van de Single Beam en Multi Beam.

Wat doet de landmeter?

Voor diverse metingen vindt u de landmeter vaak langs snelwegen, spoorlijnen of in een nieuwbouwwijk. De landmeter zorgt met zijn metingen voor een goed verloop tijdens bouwwerkzaamheden. Kom de landmeter ook tegen bij het in kaart brengen van eigendomsgrenzen. Of voor meetkundige beschrijvingen bij landkaarten. Landmeten samenvattend; een landmeter zorgt voor een meetkundige beschrijving van stukken land.

Wanneer een 0-meting?

Voordat de bouw begint is het van belang om te weten of het gewenste ontwerp past in de beschikbare ruimte. Er dient bekeken te worden of er een kans bestaat op verzakkingen van in de omgeving liggende objecten. 0-metingen vinden ook plaatst bij schepen en offshore projecten.

Boon Landmeten schaft nieuwe apparatuur aan

Met de overstap op nieuwe apparatuur is Boon Landmeten in staat om nog meer werk voor u uit handen te nemen.
Vanaf deze week wordt er gebruik gemaakt van tablets met de nieuwste Trimble acces en verwerkingssoftware Trimble Business Center.

Yumba tablet

Trimble: Yuma 2 Rugged Tablet Computer GLX
Download datasheet